Synchroniciteit

Synchroniciteit ontstaat: wanneer twee of meer gebeurtenissen tegelijkertijd plaatsvinden in een context die zinvol is en vaak als samenhangend/verbonden wordt ervaren. Met andere woorden: je ervaart het als meer dan alleen toeval. Voor jou lijken de gebeurtenissen verband te houden; maar niet op een heel voor de hand liggende manier die je zou kunnen verklaren. Wanneer we dit combineren met de geheugenbellen, (besproken in holografisch geheugen en globaal onderbewustzijn) kunnen we afleiden welke basisprincipes dit mogelijk maken.


Holografische geheugenbellen worden gecreëerd door elektromagnetische frequenties. Het is belangrijk om te beseffen dat tijd en afstand niet lineair zijn als we het hebben over de energetische ruimte waarin de holografische geheugenbellen bestaan. Wanneer we een gebeurtenis / gedachte ervaren, is er toegang tot ons holografische geheugen. Op precies dat moment resoneert deze ervaring / gedachte omdat we ons er bewust van zijn waardoor er energie stroomt. Wanneer er emoties bij betrokken zijn, zullen ze ‘gedachte’-frequenties versterken. Deze ‘gedachte’-frequenties zullen zich voortbewegen en ‘communiceren’ met andere’ gedachte’-frequenties van de geheugenbellen om hen heen. Wanneer frequenties in harmonie zijn, verbinden ze zich met elkaar, waardoor hun invloed groter wordt. Het werkt hetzelfde als twee stemvorken die dezelfde frequentie hebben. Wanneer er een wordt aangeslagen, zullen anderen mee gaan resoneren en nablijven resoneren ook wanneer we de eerste stop zetten. Dit maakt het mogelijk om gebeurtenissen uit verschillende bubbels te verbinden, waaruit een ‘schijnbaar toevallige’ gebeurtenis ontstaat. Zolang we leven, zullen deze geheugenbellen zich dynamisch (emoties) gedragen en als zodanig ‘communiceren’ met andere geheugenbellen. Deze ‘communicatie’ bestaat uit impressies en emoties, geen volzinnen met instructies.

Onze westerse geest gewend is om betekenis ontlenen aan gebeurtenis door ze op te delen in stukjes (causaal denken). Vervolgens wordt gezocht naar logische relaties en patronen, maar die zijn er niet altijd waardoor de gebeurtenissen als op zichzelf staand worden gezien. Maar zoals uitgelegd op een energetisch niveau zijn ze wel verbonden. De oosterse geest kijkt naar het totaal van alle feiten samen en accepteert ze als één geheel, zich afvragend wat het betekent. Er is een boek genaamd “I Ching”, dat volledig op deze principes is gebaseerd en al duizenden jaren als een orakel wordt gebruikt. I Ching en Astrologie zijn ‘wetenschappen’ van het leven. Ze bestaan al duizenden jaren en kunnen niet simpelweg meer worden afgedaan als bijgeloof.

De diepere betekenis achter synchroniciteit is het creëren van verbindingen tussen mensen, zodat ze zich verenigen en uiteindelijk een eenheid gaan vormen. Het werkt als kleine golven van intentie en verwachtingen die samenkomen in één grote golf die ons doel definieert en ons begeleiden naar onze toekomst. Wanneer we deel uitmaken van deze grote golf, zullen ‘gelukkige’ omstandigheden ons ondersteunen. Hierdoor krijgen we dingen gedaan met veel minder inspanning (go with the flow) en lacht het leven ons toe. Wanneer je een andere richting kiest en de golf mist (kan het leven nog steeds oké zijn), zal het leven wat moeizamer verlopen en mis je misschien je bestemming.

Om de diepere betekenis te vinden, is het nodig dat we naar het hele plaatje kijken. Vervolgens proberen we (zonder te redeneren hoe het allemaal tot stand is gekomen) de verbanden en patronen erachter te zien. Dit kan het beste gedaan worden door onszelf eerst te bevrijden van alle sociale conditioneringen (zoals onderwijs, kapitalisme, wat anderen zeggen enz.) en onze geest leeg te maken. Kijk gewoon zonder te proberen te interpreteren en luister naar je gevoelens. Wanneer het patroon tevoorschijn komt en de dingen samenvallen, voel je je verbaasd en zal je hart zich vullen met vreugde. Probeer daar verbinding mee te maken door veranderingen in je leven aan te brengen om meer van deze momenten te creëren.

Ik weet zeker dat je je dit soort momenten kunt herinneren en je afvroeg “wat gebeurt hier, dit is geweldig”.