Globaal onderbewustzijn

In het onderwerp holografisch geheugen (link) hebben we besproken dat alle leven zijn eigen holografisch geheugen bubbel heeft. Dit geheugen (dat toegankelijk via de DNA code) bevat ons hele leven (inclusief ons fysieke ontwerp) tot in het kleinste detail. In het onderwerp materie (link), wordt besproken dat waarnemers nodig zijn om materie te creëren (wat substantie geeft aan alles dat bestaat) en daarmee van onze realiteit. In dit deel combineren we deze informatie om het bestaan en doel van een globaal onderbewustzijn te verklaren.

Door ons DNA kunnen we zien wie onze ouders en voorouders zijn. Vanwege deze match hebben onze cellen (op fysiek niveau) toegang tot het energetische ‘ontwerp’ van onze ouders; opgeslagen in hun holografische herinneringen. Dit zou verklaren hoe we van 2 cellen (ei en sperma) tot een mens kunnen uitgroeien en zoveel gemeen hebben met onze ouders. We erven niet alleen fysieke eigenschappen, maar ook een ​​basis bewustzijn (programma) dat zich tijdens ons verdere leven zal ontwikkelen. Samen met onze ouders, broers en zusters vormen we een eerstelijns DNA-cluster (met andere familieleden en voorouders een tweede ,derde, vierde enz. tot de cluster uiteindelijk de hele mensheid omvat) Hierdoor wordt informatie-uitwisseling op een onbewust niveau tussen leden van hetzelfde ,vooral eerstelijns, cluster mogelijk en zeer waarschijnlijk.

Er zijn twee toegangsniveaus, bewust en onbewust. Bewust hebben we alleen toegang tot onze eigen herinneringen en ervaringen. Onbewust hebben we meer toegang. Er zijn twee factoren die dit beïnvloeden, emotie en DNA. Emoties werken als een versterker, en geven je gevoel / behoefte / wens een boost. Hierdoor probeert het verbinding te maken met de omringende bubbels die een vergelijkbare vibe hebben om ‘hulp’ te ontvangen. DNA-code zorgt ervoor dat we deel uitmaken van een ‘familie’ cluster waardoor het ‘eenvoudiger / indringender’ wordt toegang te krijgen. Dus ons onderbewustzijn zal (tot op zekere hoogte) beïnvloed worden door de herinneringen van onze ouders en voorouders (dit wordt ook wel ‘Karma’ genoemd). Dit verklaart waarom we geboren worden met een zekere basiskennis van hoe te verbinden met onze verzorgers en ons gedrag in de basis vaak lijkt op die van onze ouders. Het bovenstaande geldt in verschillende mate (afhankelijk van de capaciteit van hun hersenen) voor alle levende wezens.

Onze herinneringen (compleet met alle zintuigen) worden opgeslagen in ons holografische geheugen. Wanneer we sterven, blijven deze herinneringen voor eeuwig (je zou het kunnen zien als onze ‘ziel’) bestaan en structuur geven aan onze realiteit. Ons bewustzijn blijft niet bestaan, dat kan alleen zolang het lichaam leeft (levensenergie is nodig om te bestaan ​​in deze materiële wereld). Elk nieuw leven heeft zijn eigen geheugenbubbel (uitgerust met ontwerpspecificaties en een basis ‘programma’) die toegankelijk is via de DNA-code. Hierdoor zijn onze kinderen beter toegerust en wordt hun kans op overleven en ontwikkeling groter (zie evolutie).

Alle holografische geheugen bubbels zijn met elkaar verbonden in één groot wereldwijd holografisch geheugen. Hierdoor is het onderbewustzijn van elke afzonderlijke bubbel verbonden met alle anderen en samen vormen ze het globaal onderbewustzijn. We kunnen de activiteit van dit globale onderbewustzijn meten, de resultaten worden getoond op de site ‘The Global Consciousness Project (GCP) from Princeton university’. Bijvoorbeeld: Wanneer er een grote ramp als 911 plaatsvindt, pikt dit systeem een significante verandering van energie op kwantum-niveau; omdat veel mensen tegelijkertijd dezelfde emotie ervaren (coherent). Emoties zijn sterke energie-uitbarstingen zoals we die zelf vele malen hebben ervaren (en nog steeds doen). Emotions = Energie in (motion) beweging.

In het onderwerp materie hebben we besproken dat de eerste waarnemers de natuurwetten hebben gecreëerd zodat materie kon ontstaan. Omdat hun energetische holografische herinneringen het hele bestaan van het universum bevatten, omvat ze ook ons globale holografische geheugen. Dit betekent dat ze (op een grotere energetische schaal) onze voorouders zijn. Dit zou verklaren waarom onze intenties en verwachtingen de realiteit beïnvloeden, we hebben deze vaardigheden van hun geërfd (zie verlichting). Wanneer ideeën de bewuste geest bereiken heeft dat tot gevolg dat de golven van potentieel (kan nog van alles zijn) tot een deeltje instorten om substantie en structuur te geven aan onze realiteit.

Alles wat leeft, observeert zijn omgeving met emoties, intenties en verwachtingen. Wanneer een kever begint te graven, verwacht hij een gat in de grond en een vogel die met zijn vleugels klapt, verwacht te vliegen. De mens neemt echter een speciale plaats in, omdat we meer invloed op de toekomst hebben dan onze mede dieren. De twee belangrijkste eigenschappen zijn verbeelding en de mogelijkheid om verschillende scenario’s in ons hoofd te doorlopen en degene te kiezen die het meest gunstig is. Met onze intenties en verwachtingen creëren we onze eigen realiteit, niet alleen op een fysieke manier, maar ook op een meer fundamentele niveau.

Het is allemaal zo goed ontworpen dat de vraag rijst, met welk doel?