Over We Become

Wanneer we omringd zijn door mensen op grote bijeenkomsten die een zelfde doel hebben dan geeft dat een bepaald gevoel van samenhorigheid. Bij een concert waar iedereen mee zingt en danst op een populair nummer en je even helemaal los bent van de dagelijkse sleur ontstaat er vaak een gevoel van grote verbondenheid met de mensen om je heen.

Het is alsof we één zijn en dat zijn we ook! Door op hetzelfde lied te dansen en te zingen, wordt onze ademhaling gesynchroniseerd, waardoor onze harten ook gelijktijdig gaan kloppen.

We vormen letterlijk één groot hart en voelen geluk, harmonie en vrede. Het geeft je het gevoel deel uit te maken van iets groters, het delen van je emoties werkt bevrijdend en helend. Je bent niet alleen

Er zijn veel paden die leiden naar innerlijke vrede, harmonie en zelfs verlichting. Als je het eenmaal hebt ervaren, hoe kort ook, wil je het weer voelen en met iedereen delen.

Als we naar de geschiedenis kijken, vinden we verlichte mensen zoals Jezus, Boeddha, Mozes, Loa Tzu en nog veel meer mensen die verlichting hebben bereikt, vaak na vele jaren van denken, zelfreflectie en meditatie. Ze wilden deze gevoelens en nieuwe ideeën met iedereen delen maar met de kennis van toen, de meesten van hen waren boeren en ambachtslieden, begrepen het niet. Daarom creëerden ze ceremonies, symbolen en tradities om ze te helpen deze nieuwe ideeën in hun leven te integreren. Uiteindelijk leidde dit tot overtuigingen zoals het hindoeïsme, boeddhisme, christendom en de islam. Ze gaven mensen ondersteuning en richtlijnen, in vaak moeilijke tijden, om beter (normen en waarden) en gezonder te leven.

Het doel van We-Become is om actuele en uptodate kennis, gebaseerd op evolutie, fysiologie, fysica, antropologie, kwantummechanica, enz. te gebruiken om deze basisprincipes opnieuw te bekijken in het licht van deze nieuwe kennis. We proberen ceremonies, symbolen en tradities te ontrafelen en om te zetten in effectieve technieken. Biofeedback-apparatuur, die de fysieke conditie van ons lichaam meet, kan worden gebruikt om te controleren of de ‘nieuwe’ technieken het gewenste effect hebben.

Door de jaren heen heb ik een breed scala aan onderwerpen bestudeerd die direct of indirect verband houden met het bovenstaande onderwerp. Mijn intentie was altijd om de basisprincipes te vinden en te begrijpen. Het veranderde mijn perspectief en begrip over het leven en deze realiteit. Ik wil deze kennis graag delen zodat we de ceremonies, symbolen en tradities samen kunnen ontrafelen om meer vrede, harmonie en misschien verlichting in ons leven te brengen. Ik denk dat onze reis nieuwe inzichten zal opleveren die onze manier van leven zal beïnvloeden en zeker een positief effect zal hebben op onze gezondheid.

Doordat ik, om het kort en krachtig te houden, me heb beperkt tot de basisprincipes zullen er mogelijk vragen opkomen voor een meer gedetailleerde uitleg. Hiervoor verwijs ik naar documenten in het hoofdmenu waar links of pdf bestanden te vinden zijn over de meeste onderwerpen. Uiteraard kunnen ook vragen gesteld worden door die te posten bij het gerelateerde onderwerp.

Ik wens je een zinvol leven met veel vrienden en een goede gezondheid.

De illusie van ons Ego
Tijdens de geboorte wordt één twee.
is onze geest leeg en stil.
Met onze zintuigen vullen we de leegte.
Ze vervullen ons met gevoel en emotie, het is prachtig.
In al deze onschuld groeit ons zelfbewustzijn en gaan we denken.
Verwachtingen en hoop nemen de plaats in van het ervaren.
Met het weten groeit het willen en de stilte verdwijnt.
Het drijft ons voort, we willen terug wat we verloren hebben.
Ons lichaam verlangt naar rust en stilte.
Misschien moeten we daar meer naar luisteren.
Meer voelen en minder willen.
Dan is er weer stilte.
We zijn één.