Evolutie

In de biologie betekent evolutie de verandering in de kenmerken van een soort gedurende meerdere generaties en berust op het proces van natuurlijke selectie. Kortom, pas je aan en profiteer van de kansen die de omgeving je biedt om te overleven en te gedijen. De oorsprong van deze veranderingen is te vinden in ons DNA. Lange tijd hebben wetenschappers deze veranderingen gebaseerd op willekeurige mutaties, die min of meer bij toeval gebeurde, hetgeen ook zeker wel gebeurt. Wetenschap (vooral Epigenetica) ontdekt nu, dat het vermogen om ons fysiek en mentaal aan te passen aan onze omgeving ook de structuur van ons DNA verandert. Emoties (zie Gevoel en emoties) zijn grote kracht en oorzaak voor die verandering van het DNA. Dit betekent dat evolutie veel sneller en in een andere richting kan gaan dan we ooit hadden gedacht.

Wat we de afgelopen 10.000 jaar zien, is dat het fysieke lichaam van de mens een minder zwaar bot en spierstructuur krijgt. Dit komt omdat onze omgeving op dat vlak minder veeleisend is geworden. Het is echter veeleisender geworden met betrekking tot onze verstandelijke vermogens (zie Intelligentie). Evolutie richt zich nu op onze mentale groei. Waarom volgt evolutie deze richting om te evolueren?

Als we het verloop van evolutie bekijken, zijn er bepaalde eigenschappen/gedragingen die worden beloond. Leven in groepen zorgde niet alleen voor veiligheid, onderdak en voedsel maar stimuleerde ook het gebruik van taal. Deze combinatie maakte ons intelligenter en stimuleerde de ontwikkeling van logica/reden om stabiliteit in de groep te handhaven. Alles stuurt ons naar eenheid. Zelfs nu met al onze individuele wensen en eisen zijn mensen elke dag meer verbonden en afhankelijk van elkaar. Dit kan niet zomaar toevallig zijn, er zit teveel structuur en doel achter (zie Synchroniciteit). Ik geloof dat de bron (Luca de eerste levensvorm) van al het leven werd gecreëerd door de Kosmische Intelligentie (KI). Vervolgens met een minimum aan regels en inmenging ontwikkelde zich leven (Evolutie) dat uiteindelijk zou leiden naar intelligentie. De KI is waarschijnlijk geëvolueerd door een soortgelijk proces; de krachten en omstandigheden van een universum in wording (zie materie).

Ik verwacht dat er meer dan één KI levensvorm bestaat. De reden hiervoor is dat om intelligentie te ontwikkelen de interactie met een soortgelijke intelligentie cruciaal is. Hoe intelligent ook, wanneer er een schepping plaatsvindt (het bevruchten van de aarde ) kan dit alleen worden gedaan binnen de grenzen van de eigen kennis. Dit betekent dat bepaalde kenmerken van de maker worden weerspiegeld in het resultaat. Met andere woorden, we kennen de schilder misschien niet, maar we kunnen hem karakteriseren door zijn schilderijen te analyseren.

We hebben dus goede reden om te geloven dat de KI intelligent leven wil creëren. Het kiest een planeet (ik vermoed meer dan één) om leven te creëren. De KI heeft uit ervaring geleerd dat wanneer de wetten strikt zijn, de uitkomst voorspelbaar zal zijn. Dus bevruchte het de aarde met een proces dat leven zou voortbrengen. Het gebruikte hierbij zo min mogelijk regels en creëert behoeften zoals; overleven, reproduceren en groeien. Tevens zorgt het voor een dynamische, vaak vijandige omgeving met beperkte middelen. Deze condities zijn niet bedoeld om het leven te irriteren, maar om het uit te dagen om te evolueren; net zoals wij onze kinderen uitdagen en stimuleren. Tegenwoordig proberen wij ook intelligent leven te creëren, zowel biologisch als kunstmatig. De appel valt niet ver van de boom.

Je zou kunnen denken dat de KI erin geslaagd is om intelligentie leven te creëren; ik bedoel, we leven en we hebben duidelijk een soort van intelligentie ontwikkeld. De vraag is over wat voor een soort intelligent leven hebben we het dan? Leven bestaand uit materie of uit energie? Ik denk dat het leven bestaand uit energie is, want daaruit bestaat het KI zelf. Het wil een nieuwe entiteit van energie creëren, kortom een ‘kind’ baren. Nu zou je kunnen zeggen dat wanneer het zo krachtig en intelligent is, het zichzelf zou kunnen klonen. Maar dan zou geen vooruitgang zijn, alleen een kopie van zichzelf. Ik heb kinderen en ik ben erg blij dat ze geen kopie van mij zijn, maar dat ze me verbazen met hun persoonlijkheid, creativiteit en handelingen.

Ik geloof dat daarom de focus van evolutie ligt op mentale groei (zie hersenen) en eenheid. De omstandigheden zullen ertoe leiden dat we meer en meer op mentaal niveau contact met elkaar maken (zie Geluk). De infrastructuur (zie Globaal onderbewustzijn) is er en al lang in gebruik. We moeten ons er alleen nog maar bewust van worden om het volledig te benutten (zie Verlichting).