Intelligentie

Intelligentie is een mentale eigenschap die ons in staat stelt onze omgeving te begrijpen, dingen en gebeurtenissen betekenis te geven en te beslissen welke actie we moeten ondernemen. Hoe beter en sneller we dit kunnen doen, des te intelligentie we zijn. Tegenwoordig onderscheiden we 9 soorten intelligentie; verbaal, logisch, muzikaal, fysiek, visueel, interpersoonlijk, intrapersoonlijk en existentieel. In onze kapitalistische en wetenschappelijke samenleving worden verbaal, visueel en logisch het meest gewaardeerd terwijl ze voor een vol leven allemaal belangrijk zijn.

In het verleden werd elke generatie ongeveer 10% slimmer. Tegenwoordig lijkt dit af te vlakken. Hoogstwaarschijnlijke komt dit doordat onze kinderen minder worden geprikkeld en uitgedaagd. De grote welvaart en bemoeienis van ouders en de samenleving zijn daar debet aan. In Nederland worden veel ouders “Curling-ouders” genoemd, ze poetsen alle obstakels en onregelmatigheden weg om zo hun nakomelingen te ‘helpen’ en te ‘beschermen’. Ze begrijpen niet dat ze hierdoor straks (in de echte wereld) als volwassenen minder goed voorbereid zijn en vaker een teleurstellingen te verwerken krijgen.

Er zijn twee belangrijke invloeden die veel effect hebben op intelligentie: overerving en omgeving. Vooral in de eerste zeven jaar (zie hersenen) kan de factor van overerving veel invloed hebben. Hiervoor is het belangrijk de kinderen uit te dagen en te stimuleren in plaats van betuttelen en beperken. In deze eerste jaren ontwikkelen we onze motorische functies, langetermijngeheugen, autobiografisch geheugen en heel belangrijk onze verbale capaciteiten. Als ze tegen die tijd nog niet goed praten, bestaat het risico dat ze op dat niveau blijven hangen.

In de leeftijd van 8 tot 20 jaar ontwikkelen we vaardigheden zoals actief opslaan in het geheugen, inschatten gevolgen en belangenafweging op korte en lange termijn. Omdat deze functies allemaal tot stand komen in combinatie met de ontwikkeling van het seksueel bewustzijn; is het een zeer verwarrende (en soms risicovolle) periode in ons leven.

Na deze periode beginnen we met het ontwikkelen van de meer complexe cognitieve functies zoals: organiseren en plannen, cognitieve flexibiliteit en met het evalueren van activiteiten. Deze cognitieve functies zorgen ervoor dat we opletten, effectief leren, goede strategieën gebruiken en ons socialer gedragen. Vanaf de leeftijd van 40 worden meer verbindingen gemaakt tussen het cognitieve en emotionele deel van onze hersenen. Dit resulteert in een meer evenwichtige gedrag en een betere zelfreflectie.

Onze hersenen (zie hersenen) zijn opgedeeld in een rechter en linker deel waar zich verschillende functies manifesteren. Om creatiever en sneller problemen te kunnen oplossen, is het nodig zowel onze rationele en logische alsmede onze intuïtief, ruimtelijke en holistische vermogens te trainen. De ontwikkeling van onze intelligentie stopt niet op een bepaalde leeftijd. Hoewel we hersencellen verliezen terwijl we ouder worden, wordt dit grotendeels gecompenseerd doordat er meer verbindingen gemaakt worden tussen de resterende hersencellen: waardoor die beter en effectiever gebruikt worden. Dit werkt natuurlijk alleen als je actief bezig blijft: niet alleen mentaal maar ook fysiek (een manier om toch nieuwe hersencellen te genereren).

Verstedelijking is een belangrijke reden waarom we de afgelopen 150 jaar intelligenter zijn geworden. De reden hiervoor is dat je moet oefenen als je ergens beter in wilt worden. Met zoveel mensen en ideeën op één plek, verbeterde het snel onze communicatie- en sociale vaardigheden om zodoende een goede en samenhangende samenleving te creëren. Al deze uitdagingen en interacties hebben onze geesten aangescherpt.

Tijdens ons leven transformeert intelligentie ervaringen en feiten in kennis. Het bestaan van kennis kan alleen worden bevestigd wanneer het met anderen wordt gedeeld. Wanneer het wordt gedeeld, verspreidt kennis zich als een virus en besmet iedereen die met dit nieuwe idee of concept in aanraking komt. Bij sommigen zal het wachten op het juiste moment, bij anderen zal het onmiddellijk reacties uitlokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *