Hartcoherentie

Het is bekend dat wanneer we als een team samenwerken, we meer kunnen bereiken dan wanneer we de inspanningen van alle afzonderlijke individuen optellen. Het belangrijkste middel dat we hierbij gebruiken is communicatie, verbaal en non-verbaal. Iedereen moet een functie vervullen op een vooraf afgesproken moment en frequentie, alleen zo kunnen we vertrouwen op de andere leden van het team. Hoe beter en sneller we dit kunnen doen, des te meer kunnen we bereiken. Als we dit voldoende trainen, ontstaat routine en kost het ons steeds minder energie.

In ons lichaam werken alle organen ook samen als een team om leven mogelijk te maken en zich snel aan te passen aan de omstandigheden van onze omgeving. Om al deze functies te coördineren, beschikt ons lichaam over een communicatiesysteem dat wordt gevormd door onze hersenen en zenuwstelsels. Voor maximale efficiëntie, hebben ze duidelijke en coherente opdrachten nodig die met een optimale snelheid verwerkt kunnen worden.

Helder en coherent betekent dat ze uitvoerbaar zijn, geen tegenstrijdigheden bevatten en een gemeenschappelijk doel hebben. Onze hersenen (zie Hersenen) zijn verantwoordelijk voor dat deel. Het verzamelt gegevens van alle sensoren (in het bijzonder van hart en darmen) in ons lichaam en verzendt vervolgens instructies via het zenuwstelsel. We richten ons hier op het autonome zenuwstelsel, dat alle interne processen in ons lichaam regelt. Het bestaat uit een sympathisch (actie) en parasympathisch (rust en herstel) deel. Ze vullen elkaar aan en streven naar een evenwichtige balans. Helaas ontbreekt dit bij veel mensen in onze gestresste westerse samenleving. Het resulteert in slecht teamwerk waardoor er veel energie verloren gaat in ons lichaam en we kwetsbaar worden voor ziekte en depressie. (zie darmflora)

Ons hart heeft zoveel hersencellen dat het bijna een brein op zichzelf vormt. Het is veel meer dan een pomp die het bloed door onze aderen laat stromen. Het communiceert biofysisch (bloeddruk), neurologisch (zenuwstelsel), biochemisch (hormoonsysteem) en energetisch (elektromagnetische velden). Het brengt ritme en is de basis voor orde in ons lichaam, zoals de zon dat doet in ons leven. Ritme maakt dingen voorspelbaar, zodat we ons erop kunnen aanpassen en anticiperen. Chinese geneeskunde zegt dat ons hart de zetel is van onze emoties. Het is dan ook erg gevoelig voor veranderingen in ons lichaam. Het zal onmiddellijk reageren op verandering door de hersenen te informeren en het hartritme alsmede de interval-variaties aan te passen.

We willen allemaal oud worden, maar niet oud zijn! Als we de veerkracht en gezondheid van ons lichaam willen verbeteren is het nodig dat alle organen als een team samenwerken. We kunnen ons lichaam hierin trainen met behulp van een biofeedback systeem zoals EmWave van HeartMath Institute. Om te controleren of we coherent (teamspirit) zijn of niet, gebruiken we een clip aan onze oorlel die onze hartslag registreert. De EmWave software gebruikt deze gegevens om de tijdsverschillen tussen de opeenvolgende hartslagen te interpreteren. De optimale variatie frequentie is 0,1 Hz, dan werken alle organen als een team samen. Deze frequentie wordt veroorzaakt door het hart, dat onder alle omstandigheden een evenwichtige bloeddruk na streeft die past bij de situatie. Variaties in de bloeddruk bevat informatie voor onze organen en cellen, net zoals drums in het verleden door indianen werden gebruikt om berichten te versturen.

Door de vooruitgang van de technologie beschikken we over meetinstrumenten die steeds gevoeliger en nauwkeuriger zijn. Nu blijkt dat we daadwerkelijk over een aura beschikken. We stralen allemaal een elektromagnetisch veld uit en zijn verbonden met alles wat leeft. Het hart straalt het grootste elektromagnetische veld uit van alle belangrijke organen in het lichaam. Deze velden en de daarin gecodeerde informatie kunnen veranderen op basis van hoe we ons voelen, wat we denken en de verschillende emoties die we ervaren. Het hart stuurt signalen naar de hersenen via een systeem van neutronen (die zowel een korte,- als langetermijngeheugen hebben) die onze emotionele ervaringen beïnvloeden. De emotionele informatie die in deze velden is gemoduleerd en gecodeerd, hebben invloed op de mensen om ons heen. Dit elektromagnetisch veld kan zich tot 4 meter buiten ons lichaam manifesteren. Wanneer we andere mensen ontmoeten, ontmoeten onze harten elkaar eerst. Dit is een van de redenen waarom mensen een bepaald gevoel in ons genereren, zelfs als we ze niet kennen en we nog geen woord hebben gewisseld. In grote menigten zoals in een voetbalstadion of muziekfestival zijn deze energiefluctuaties nog beter voelbaar.

Elektromagnetische velden bestaan uit golven. Wanneer golven van dezelfde frequentie elkaar ontmoeten, versterker ze elkaar. Dit gebeurt ook tussen mensen. Wanneer coherente mensen (0,1 Hz) zich bij elkaar voegen in een groep (en in hetzelfde ritme ademen) zullen hun hart energieën elkaar versterken en één groot hart creëren. Dit creëert enorme mogelijkheden om onze omgeving te beïnvloeden, mogelijk zelfs op wereldschaal.

Wat als we die energie focus en betekenis zouden kunnen geven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *