Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn gratis.

Een goede manier om contact te maken en je met anderen te verenigen, is om jezelf te organiseren in een groep die bewustwording en eenwording nastreeft. Samen kun je bijeenkomsten / workshops opzetten voor het beantwoorden van vragen, projecten starten, reizen ondernemen, genieten van elkaars gezelschap, praktische training, enz. Op We-Become zal ik me concentreren op de praktische trainingsworkshops.

Deze workshops zullen zich richten op hoe je in de flow van het leven kunt komen. Hoe we gevoelens / emoties zoals angst, zorgen en woede kunnen beheersen en uiteindelijk transformeren naar innerlijke vrede, geluk, empathie, mededogen en liefde. Het zal je perspectief veranderen waardoor je je niet alleen meer concentreert op wat belangrijk is, maar er ook naar gaat handelen. Door het doen, begint synchroniciteit: je zult de mensen ontmoeten die je nodig hebt, de omstandigheden veranderen in je voordeel, het leven lacht je toe omdat je nu op weg bent naar onze ware bestemming.

Hoewel het leven op zichzelf praktische training is, komt het meestal zonder instructies. Na 60 jaar praktische training en leren met vallen en opstaan, besloot ik op mijn website te schrijven wat ik tot nu toe heb geleerd. Inmiddels weet ik dat je alleen maar zoveel kunt bereiken of je moet het leven van een monnik leiden, met als gevolg geen tijd voor een persoonlijk leven en het is ook zo goed als onmogelijk in onze westerse samenleving.

Perspectief en verandering zijn de hoekstenen van deze training. De vraag die je jezelf moet stellen is, ben ik bereid veranderingen aan te brengen in mijn leven, en als gevolg bij degenen die me omringen, om innerlijke vrede en eenheid na te streven. Het zal inspanning en doorzettingsvermogen vragen, maar je zult er vrijwel direct profijt van hebben. Echt contact maken en samen doelen nastreven die de moeite waard zijn om voor te leven, zorgen voor een zinvoller leven waardoor je je gelukkiger en gewaardeerd voelt. Samen genereer we positieve energie die, wanneer gefocust, een kracht heeft die de realiteit kan veranderen en daarmee onze wereld.

Om te oefenen adviseer ik een groepsgrootte van zeven personen, drie mannen en vier vrouwen. (In heilige geometrie staat het getal 7 voor zuiverheid, wijsheid, onvoorwaardelijke liefde en geest. Het drukt het idee uit van geest over vorm en symboliseert de verbinding tussen de macrokosmos en de microkosmos). Belangrijk is dat er een cirkel van transparantie en vertrouwen wordt opgebouwd waar alles gezegd en gedeeld kan worden.

Voordat je begint met oefenen, zorg ervoor dat al het bovenstaande is geregeld! Zelf ga ik hier in Enschede een trainingsworkshop starten en een logboek bijhouden van alle vragen en uitdagingen die we tegenkomen tijdens onze trainingen. Stuur mij een mailtje met een kleine impressie van jezelf en je motivatie, om deel te nemen aan de workshop hier in Enschede of (als je met een eigen groep wilt starten) om de trainingshandleiding en updates van ons logboek te ontvangen.