Gevoelens en Emoties

Veel mensen denken dat gevoelens en emoties hetzelfde zijn. Maar dat is niet zo. Als je het verschil herkent is er veel te winnen. Gevoelens zijn hoofdzakelijk fysieke ervaringen die soms lastig onder woorden zijn te brengen. Het bevat emotionele componenten, maar het is veel uitgebreider dan emoties. Je kunt het onder ogen zien en besluiten er tegenin te gaan of te negeren, maar je kunt het gevoel niet veranderen of verwijderen. Het is bedoeld om lust en ontevredenheid identificeren, in termen van aangenaam en onaangenaam. In die zin hebben gevoelens geen directe verbinding met onze acties, het zijn op zich staande ervaringen. Bijvoorbeeld: we kunnen het gevoel soms uitdrukken als “spanning” of “onderbuikgevoel”. Dat kan de dominante emotie zijn, maar er zit iets groots en vaag achter verborgen.

In de context van emoties fungeren gevoelens als een waarschuwingssysteem dat er iets gebeurt wat nog niet helemaal duidelijk is. Het verschil tussen gevoelens en emoties is dat er voor emoties een dwingend gevoel is en je aanzet tot actie. Bij gevoelens is er ook het dwingende gevoel maar dringt zich niet op. Dit verschil is erg belangrijk want een gevoel kan veel redelijkere besproken worden dan een ‘heftige’ emotie.

Dus emoties zijn sterk en sporen je aan tot actie, het is Energy in Motion. Emoties worden veroorzaakt door iets dat gebeurt en een sterke heeft relatie met een zelfde soort gebeurtenis uit het verleden, dus eigenlijk in een herinnering. Deze herinnering kan een persoonlijke ervaring zijn of geconditioneerde gecreëerd door verhalen, afbeeldingen of zelfs door een gebeurtenis eerder die dag. Belangrijk is dat deze gebeurtenissen zo’n grote impact hadden dat ons primaire reactiesysteem in werking treedt (emotioneel brein) om de zaak aan te pakken. Hoe vaker we deze emotie ervaren des te sterker en toegankelijker wordt het bijbehorende energetische patroon opgeslagen.  In het emotionele brein wordt het energetische patroon dat verbonden is met deze emotie geactiveerd in ons zenuwstelsel om de ‘noodzakelijke’ reactie uit te voeren. 

Omdat de trigger een gebeurtenis uit ons geheugen is, inclusief met een bestaande reactie, geeft dit ons de kans om in te grijpen en een uitbarsting van onze emoties te voorkomen. We doen dit al vaak door ze te onderdrukken, vooral de negatieve emoties zoals woede en angst, om goed te kunnen functioneren in sociale relaties. Het gevolg is vaak dat, op de langere termijn, dit zich uit in lichamelijke en of geestelijke problemen. Kregen we deze fysieke klachten nu maar direct dan zouden we heel snel leren anders met emoties om te gaan.

De beste manier om ongewenste emoties te voorkomen, is door naar onze gevoelens te luisteren en ons af te vragen waarom ze zich voordoen. Vervolgens kunnen preventief ons gedrag of de omstandigheden aanpassen om herhaling te voorkomen. Natuurlijk is het soms niet zo duidelijk en moet je omgaan met de emotie zelf. Ze onderdrukken is de slechtste keuze, zoals we hebben geleerd. We kunnen onszelf echter wel trainen om ze in een vroeg stadium te herkennen. Doordat we ze nu anders bekijken kunnen we ze accepteren en om te zetten in nuttige energie die ons kan helpen om moeilijkheden te overwinnen en als persoon te groeien. Ik denk graag dat de obstakels waarmee we tijdens ons leven worden geconfronteerd kansen zijn om te leren, te groeien en wijzer te worden. Verandering van perceptie (zie onderwerp) maakt een groot verschil!

Zoals we hebben besproken, zijn emoties een krachtige energiebron die ons leven niet alleen voorziet van betekenis en doel, maar zelfs instaat is ons DNA te veranderen. Wetenschappers deden onderzoek met eeneiige tweelingen, die volledig identiek zijn, die door omstandigheden als baby gescheiden waren. De kinderen groeien op in twee totaal verschillende omgevingen. Een van de twee groeide op als meer open, hartelijk en vrolijk en de andere als meer gesloten, terughoudend en angstig. Toen ze het DNA van de kinderen na ongeveer 20 jaar vergeleken vonden ze kleine verschillen. Hun DNA had zich aangepast aan de omstandigheden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *